Whitemore - beveiligingsbewustzijn

Integriteit

Dit behelst het handelen en nalaten van medewerkers en management met betrekking tot het bedrijf.

    • Is er een klokkenluiderregeling?
    • Zijn er normen en waarden gedefinieerd?
    • Wat wordt er gedaan aan geheimhouding of classificatie van informatie?

Whitemore Advies en Interim-management geeft adviezen en stelt plannen op. Ook kan een Integriteitprogramma en/of een Beveiligingsbewustzijnsprogramma worden opgezet en eventueel worden uitgevoerd.

Risico-analyses

Van processen en systemen kunnen de risico's worden geïnventariseerd. Na oplevering van de analyses kunt u zelf het besluit nemen wat u laat uitvoeren. Het gaat er niet om alle risico's uit te sluiten maar om te weten welke risico's er zijn.Klik hier voor meer informatie of het maken van een afspraak